Presentació

El Consell de l’ Esplai de l’Hospitalet és l’entitat coordinadora dels centres d’esplai i agrupaments escoltes de la ciutat. A través del Consell, les seves entitats participen de la vida política, social i cultural de l’Hospitalet.

A més a més, fa d’interlocutor entre l’administració local i les entitats en tot allò que té a veure amb l’educació en método de martingala para opciones binarias el temps lliure dels infants i joves de la ciutat.

La missió del Consell és vetllar perquè les entitats puguin realitzar les seves activitats amb recursos i infraestructuras adequades i garantir la qualitat educativa a totes elles.

Des del Consell participem en els diferents espais de reflexió i coordinació del municipi com són els consells de cooperació, de medi ambient, l’educatiu i en el Projecte  Educatiu de Ciutat.